Sjankara

Sjankara biologische etherische olie

Respect voor de natuur

Waar mogelijk kiest Sjankara voor etherische oliën uit ecologische teelt (mits de kwaliteit goed en de olie betaalbaar is) of uit wildpluk (mits de habitat gerespecteerd wordt). Roofbouw kunnen wij niet toestaan. Dit is ook een onderdeel van het "fair trade agreement". Er wordt zoveel mogelijk rechtstreeks aangekocht bij de destillateurs zelf.


Respect voor het product

Mens en natuur hebben veel energie geïnvesteerd in ons product. Uit respect hiervoor eisen wij van onze producenten de hoogste kwaliteitsgaranties :

100% natuurlijk, zonder enige toevoeging, van welke aard dan ook
Afkomstig van de door ons gespecificeerde botanische soort
Garantie van het chemotype
Elke levering moet vergezeld zijn van een analyseverslag (GC, HPLC, GC-MS...)